Grunnloven

29.09.2020

Vi mener at Norges grunnlov er veldig viktig og at den må settes forann alt annet Norsk (og utenlandsk) lovverk uten ytterliger tolkninger.