Handel mellom mennesker, organisasjoner og land har spilt en stor rolle for menneskenes økonomiske, sosiale og politiske utvikling.