PFF - BLOGG

PFF-blogg

Alle har vel sine politiske meninger og vi i PFF har våre!! 

Her er alle medlemmer velkommen til å ytre sin politiske mening innenfor rammen av politikk og lovverket. Innleggene som sendes oss vil bli gjennomgått for godkjenning.

Hva er det som skjer med Kongerike Norge?Er det rett og riktig eller moralsk forkastelig!

Vi er en liten Nasjon som burde ha evne og ressurser nok til å ha ting raskt på plass i krisetider, Vi burde være selvforsynt med medisiner, smittevernutstyr og annet medisinsk utstyr, vi burde hatt logistikken på plass for distribusjon av dette til de områdene som måtte trenge det mest til enhver tid.

H J E L P !

11.05.2020

Vi er et parti som prøver å legge oss i sentrum av politikken!! Det er en stor oppgave foran oss selv om vi har kommet langt på kort tid!! Vi har satt sammen et partiprogram etter manges ønske! Vi har etablert oss på Facebook og vi har en egen nettside!! Vi trenger også flere folk og gjerne fb-grupper med...