©All rights reserved PFF

Yrkessjåføren

15.04.2020

Vi opplever alt for mange ulykker på norske veier der utenlandske vogntog er involvert. Vi ønsker strengere regler for utlendinger som skal bedrive transport i Norge og vil ha tilrettelegging med kurs for seriøse aktører fra utlandet. Vi ønsker også å få skikk på ulovlig kabotasje som foregår i Norge, Har ikke transportør folk eller lisens til transport i Norge må lasten overføres til lovlig transportør ved grensen.

Vi ønsker at flere hvileplasser for tungtransport må etableres, spesielt langs de store ferdselsårene. Det bør tilrettelegges med parkering, toaletter og gjerne i forbindelse med serveringsmuligheter eller til å lage enkel mat selv. Her må det hele vurderes opp mot en betaling for servicen.

For å avlaste UP og annet politi ønsker vi utvidede fullmakter til Statens Veivesen til å utføre politiets oppgaver i trafikken per dags dato. Dette vil fVi ønsker å fjerne moms på tjenester som varetransport og andre momsbelagte tjenester. Det bør innføres en overgang med en nedtrappingsplan for gjennomføring og forenkle en del oppgaver i trafikkbilde

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk