©All rights reserved PFF

Vindturbiner

16.04.2020

Vindturbin, vindmotor, ofte feilaktig kalt vindmølle, er en mekanisk innretning som omdanner vindenergi til rotasjonsenergi, og inngår som en viktig komponent i et vindkraftverk.

Forskere fra Harvard-universitetet sier at dersom USA fikk all elektrisitet fra vindturbiner, ville temperaturen i landet har økt med + 0.24 grader Celsius, med opp til + 1.5 grader om natten. + 0.54 Celsius rundt vindparkene. Dette er et godt motargument dersom en skulle lagt dagens mål om å hindre global temperaturendring.

Vi er absolutt motstandere av utbygging og bruk av vindturbiner til havs og på land. Vi vil at Kommuner, som siste ledd i prosesser, der vindturbiner skal bygges skal kunne stoppe konsesjoner g utbygging. Kommunens innbygger må ha anledning til å overprøve og stoppe utbygging på grunnlag som utsikt, ødelegelse av næroråde/rekreasjonsområde, hensyn til flora og fauna og ikke minst ødeleggelse av urørt natur.

Vi ser at materialene som blir brukt i turbinene er lite miljøvennlige og kan ikke resirkuleres, I motorene brukes også sjeldne jordmetaller og olje. Er det olje implisert er faren for spill og brann til stede. Vindturbiner skaper iskast i kuldeperioder og ødelegger områder for ferdsel om vinterne. De lager også støy og vi oppfatter vindturbinene som audiovisuell forurensing.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk