©All rights reserved PFF

Valg og folkeavstemminger

24.04.2020

Vi har, gjennom mange år opplevd at viktige saker, som angår hele befolkningen, kommer opp midt i en stortingsperiode. Vi har erfart at Stortinget og regjeringen spesielt, utøver sin makt på tvers av folkeviljen. Vi kan nevne saker som oppdrettsindustrien der mye var fornuftig i utgangspunktet, men som ble veldig feil når storpolitikken og oppkjøperen av industri bemektiget seg på folkets vegne. Her ble svært dårlig politisk håndverk utført og enkeltpersoner og selskap gjorde store penger på nasjonale rettigheter.

Nå har vi saker som vindturbinindustri som minner svært om det samme og som ikke folk er enige i. Regjeringen mener de vet best, men har ikke fått fullmakter fra folket. Vi har innmelding i EØS, Acer, Parisavtalen, NorthConnect osv. Ingen av de har noe sannsynlig flertall i av folket. Det er ikke sikkert at partier hadde fått samme oppslutning ved valg om disse sakene hadde vært på deres politiske agenda i valgdebatten. Vi godtar ikke den slags bakholdsangrep på demokratiet vårt.

Vi vil kreve at saker som har stor innvirkning på folk, som kommer opp midt i en stortingsperiode og som ikke har vært politisk belyst før valget, må legges frem til folkeavstemming. Vi vil ikke godta at enkeltkrefter i næringslivet gjennom enkelte partier fremmer sine økonomiske inntjeningsmuligheter på tvers av folkeviljen. Folket velger representantene til Stortinget og de er folkets tjenere..

Vi vil også kreve at en viss alder må være oppnådd for å ha nok erfaring til å forstå dynamikken i hvordan ting fungerer. Det vil si at personer for valg bør være minst 30 år og ha yrkeserfaring på 10 år før de kan velges. Som yrke gjelder ikke politisk erfaring. På denne måten vil vi unngå at unge uerfarene politikere tilfeldig får plass på Stortinget. Verden er under endring og disse unge kan skaffe seg en stor valg-skare gjennom sosiale medier uten å ha forståelse for samfunnet

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk