©All rights reserved PFF

Stortings-tidslimit

24.04.2020

Vi mener at alt for mange stortingsrepresentanter sitter for lenge på Stortinget og ønsker et system for å slippe til andre. Personer som blir sittende på Stortinget som en livstidsjobb har ikke kontakt med grasrota i folket og kjenner følgelig ikke hvor «skoen trykker»

Vi ønsker derfor å innføre en limit for representantene der de maks kan sitte på Stortinget i 3 perioder - det vil si 12 år. Vi mener at to perioder sammenhengende er nok og at representanten må ut i arbeid før han/hun kvalifiserer for nye periode. Altså: 4 år på Stortinget, 4 år i arbeid og 8 år på stortinget. Eller 8 år på tinget, ut i arbeid 4 år for å avslutte på Stortinget i 4 år. Representanten må være i arbeid i mellomperioden for å kunne stille på sin siste periode. Vi har mange dyktige mennesker med politiske tanker og ambisjoner i Norge og det er viktig at ingen gror fast i maktposisjoner og skaper sin egen elitedivisjon.

I dag er det kjent at Stortingspolitikere og noen få andre høytstående i embetsverket har særavtaler for pensjonsordninger. Dette har vært «bukken og havresekken» og vi vil endre på pensjonsopplegget for stortinget. De må ha samme pensjonsrettigheter som resten av folket. Vi må tjene opp vår pensjon over et langt arbeidsliv og må kjempe for alt. Vi foreslår en pensjonsreform for stortinget der de opptjener normale pensjonspoeng i tjenestetiden sin som andre folk. Det må selvsagt også legges til rette for at stortingsfolk kan ha permisjon fra sitt «normale» yrke for å tjene landet som stortingspolitiker. Alle særavtaler faller vekk. De skal ha vanlige reisegodtgjørelser som andre folk og skattes på samme måte som oss. Stortinget bør også følge normale lønnsoppgjør

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk