©All rights reserved PFF

Statsstøtte til religiøse og andre

09.09.2020

Partiet For Folk mener også: Tro og ens egen religion er en privat sak, vi vil derfor fjerne alle overforinger og tilskudd til trossamfunn.

Vi mener at det ikke er felleskapets ansvar å finansiere eller delfinansiere dette. Vi er for religion og trosfrihet, og aksepter derfor alle sin tro ! 

Vi har derimot ingen motforestillinger mot noen uansett trosretning på individ nivå her i vårt land forutsatt at de har kommet og oppholder seg her på lovlig måte, klarer å oppføre seg og følge Norske lover, aksepter Norsk skikk og bruk, Ikke krever spesielle særordninger eller tilpasninger til sin tro i det offentlige eller i en jobb situasjon. Integrering er derfor svært viktig og nødvendig for å fungere og bli akseptert i samfunnet vårt.

Vi forholder oss til at Grunnloven fastholder at kristendommen og humanismen utgjør verdigrunnlaget som den norske stat er tuftet på. Grunnloven skal sikre demokrati, rettsstaten og menneskerettigher!

Pressestøtte til aviser og media  skal fjernes og de må finne seg i å konkurere på like vilkår.

Vi vi avvikle medieskatten og NRK må privatiseres for å bli en fr kommersiell kanal på like linje med andre. Meningsmonopolet må oppheves....

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk