©All rights reserved PFF

Solidaritet?

02.05.2020

Forfattet av Kjell O. Håsæther

Ja hva er nå det, og hvem skal man vise solidaritet med? Solidaritet et begrep som alle bør sette seg mer inn i hva er, og hvordan solidaritet bør utøves!

Er det solidaritet å hente 8 -10 barn i en spesiell leir? med mange tusen mennesker, er det solidaritet å velge ut en leir, bandt mange migrant leire i mange land? Hva og hvor er solidariteten i dette? Det er for meg ubegripelig. Nå har jo tidligere toppolitikere gått sammen om et opprop for å gjøre akkurat det, velge ut enkelt individer, i en enkelt leir.

Tragisk at barn skal måtte leve og oppleve slike ting, det er det vel neppe noen som er uenig i, men er det solidarisk riktig over for andre barn i andre leire som har det like ille?

Det ville vel være mer solidarisk, riktig og rettferdig om det ble bevilget penger, et beløp på størrelse av hva det vil koste å hente 10 -15 stykker som det her er snakk om, ikke bare kostnadene til hentingen, men hva det totalt vil koste oss totalt, for hele perioden vi må ta vare på å følge dem opp her å i høykost landet Norge. Tipper det blir et ganske gigantisk beløp kan og gjerne doble beløpet for min del, men man må gi og fordele midlene solidarisk og rettferdig på leire og de menneskene som oppholder seg i slike leirer. Det er vel det som er solidaritet vel, behandle alle likt, ikke at noen ytterst få blir valgt ut til å få noe som kan ligne en LOTTO gevinst.

Dessuten hvor er solidariteten til folk som allerede bor i Norge, som kanskje har bodd her i hele livet, jobbet og slitt for det velferdssamfunnet som er bygget opp om prinsipper som solidaritet og samhold mellom medborgere, samt hardt arbeid, hvor er solidariteten til disse som i mange tilfeller knapt klarer seg på sitt innkomme i dag, og som har pensjoner som ikke kan sidestilles engang med hva personer borgere som har kommet til Norge, som kanskje var heldig å ble plukket ut av noen med godt hjerte!. Ofte er det folk som ikke gidder å integrere seg, og være med å videreføre velferden ved å yte av seg selv med egen innsats, med arbeid og integrering, og som dekker seg i mange tilfeller bak sin tro og en religion for sitt valg, For meg er dette i beste fall ikke noe som ligner på solidaritet, heller latskap, svindel og bedrag.

Solidaritet og rettferdighet henger til en viss grad sammen, Det er vel lite eller ingen rettferdighet i å hente noen ytterst få, som mest sannsynlig vil bestå av de mest sleipe og utspekulerte, som klarer å lure og manipulere de som blir satt til å skal velge ut 8 - 10 av 20.000 i en leir, denne gangen er det Moria leieren. Hvem og hvor er det neste gang, hvilken leir skal de som mener å ha bedre hjerte og holdninger velge da, det gjenstår å se. For Dette tar aldri slutt om man skal fortsette på samme vis; Med dustete beslutninger tatt av hjertet istedenfor med hodet!


Finner du oss interessant? Meld deg inn da vel!! Bare å klikke knappen over !!

S O L I D A R I T E T ?

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk