©All rights reserved PFF

Sikkerhet og beredskap

24.05.2020

Vi er en liten Nasjon som burde ha evne og ressurser nok til å ha ting raskt på plass i krisetider, Vi burde være selvforsynt med medisiner, smittevernutstyr og annet medisinsk utstyr, vi burde hatt logistikken på plass for distribusjon av dette til de områdene som måtte trenge det mest til enhver tid.

Dette burde helt klart være en av statens prioriterte oppgaver. Det burde, eller rettere sagt, det må komme på plass. Et nytt departement, eller en avdeling i et allerede eksisterende Department eller noe, en organisasjon eller avdeling som ligger under, eksempel sivilforsvaret!

Norge har de siste 3 - 4 tiårene gitt bort milliarder på milliarder i bistand, kanskje på tide å sette av 1 millioner eller 100 i bistand til egen befolkning også.

Vi så det tydelig nå, når Covid 19 rammet landet, hvordan det var med beredskapen, enkle ting som munnbind og håndsprit ble en utfordring, for ikke å si respiratorer som var stor mangelvare. Det mangler ikke på penger egentlig, vi ser det hele tiden, pengene renner ut til all verdens smarte prosjekter.

Når vi i tillegg har inngått avtaler som forbyr oss som egen nasjon, å sitte på egne beredskapslager i tilfellet krisetider. Det er jo rein galskap å ha slike avtaler, de må endres, sies opp eller reforhandles.

Vi skal selvsagt være en del av ett internasjonalt samarbeid, men på ett nivå hvor det er reelt samarbeid, ikke en underkastelse uten en selvråderett.

Dersom vi og andre land som evner å ha egne krise og beredskapslager hadde hatt dette i tiden vi nå har vært igjennom, ville det jo hatt en enorm betydning for de land og nasjoner som ikke hadde hatt slik beredskap, da tilgangen hadde blitt langt støtte, da det hadde vær færre land og innbyggere og fordele disse knappe ressursene på. Land med egne lagre hadde jo hatt det meste selv!

HUSK på en ting folkens, Iveren etter å hjelpe andre må ikke bli så massiv at det rammer oss selv, Det vil bidra til å ramme alle andre indirekte også. En redusert hjelper, hvilken hjelp kan han yte, i verste fall, INGEN

Det vi nå har, eller er inne i har rammet noen ytterst få personer, men lammet en hel nasjon ganske hardt!

Hva og hvordan en pandemi eller en annen form for krise vil treffe oss neste gang er det ingen som kan forutsi! Vi som nasjon er i dag bunnet av en masse avtaler internasjonalt, Mye er nok bra, men mye er direkte skadelig og forkastelig, Alle avtaler bør sies opp og reforhandles, med større fokus på eget land, befolkning, beredskap og sikkerhet. Nye reforhandlede avtaler som er tilpasset tiden vi lever i må på plass, Jo før, jo bedre!

Finner du oss interessant? Meld deg inn da vel!! Bare å klikke knappen over !!

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk