©All rights reserved PFF

Samferdsel

15.04.2020

Vi ønsker utbedring av Europaveiene og bedre vei-merking av Europaviei 39. Mange av hovedferdselsårene er av en slik standard at det blir problemer både for tyngre kjøretøyer og personbiler. Vi må sørge for at veinettet vårt får en standard som er bygd for fremtiden.


Vi ønsker mer penger til eksisterende veier og utbygging av stamveinettet (Motorveier). Skal vi fortsette å forflytte oss i et stadig raskere samfunn, må vi ha veier som folk kan føle seg trygge på og som gir oss muligheter for forflytning på en rask og rasjonell måte.

Vi må sørge generell forbedring av veinettet med rassikring på utsatte sted. Løsningen blir for mange strekninger tunell. Vi vil samtidig holde åpne veier for turistene slik at de ikke må se Norge fra innsiden av berget det blå. Vedlikehold av veier som "gamleveien over Haukeli" og bom for inntekter til vedlikehold.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk