©All rights reserved PFF

Salg av Statseiendom

16.04.2020

i ønsker å stoppe salg av norsk skog og landeiendommer. Statskog nekter å si hvem som har kjøpt norske fjell og skoger.

Det offentlige foretaket Statskog har de seneste årene solgt unna drøyt 540.000 dekar skogs- og fjellområder på vegne av staten. Nesten en tredjedel av dette har havnet hos kjøpere som Statskog holder hemmelige.

Statskog forvalter totalt 59 millioner dekar eiendom på vegne av fellesskapet. På sine hjemmesider har Statskog lagt ut en oversikt over eiendommer de har solgt. Oversikten gjelder frem til medio oktober i fjor.

Statskog ønsker ikke å offentliggjøre hvem som er kjøper: Offentlige virksomheter er underlagt en lov som forplikter dem til å være åpne om dokumenter og informasjon, slik folk skal kunne få vite hva som skjer. Den såkalte offentlighetsloven gjelder også som hovedregel statlige selskaper, ifølge lovteksten. Statskog er et statlig selskap.

Statskog skal sikre allmennheten tilgang til jakt og fiske, men når eiendommene går over på private hender overdras disse rettighetene til eieren. Store rettigheter for allmenn jakt og fiske forsvinner og da mener vi at denne formen for privatisering må stoppes.V

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk