©All rights reserved PFF

Realitet eller ikke?

26.07.2020

Hva er det som skjer med Kongerike Norge?
Er det rett og riktig eller moralsk forkastelig!

La oss ta en titt på grunnloven.

§ 1 Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.

§ 2 Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Tar man og ser på § 1 så bør man vel få stoppet overføringen av makt og bestemmelser som senere års politikkere har overført til EU. Det er direkte grunnlovsstridig, grunnlovens paragraf brytes jevnlig.

Kongeriket Norge SKAL være et selvstendig rike, det kan ikke deles eller girs bort eller selges. Vi er følgelig mot EU og vil reforhandle EØS.

Så ser vi på § 2: Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.

Med § 2 som bakteppe burde ikke storting, regjering og våre «folkevalgte» avstå å bidra til at landet vil komme i konflikt med denne paragrafen i grunnloven på sikt.

Tro og religion bør, skal og må være en privat sak som Norges styrende myndigheter ikke bør blande seg inn i. At våre folkevalgte, iallfall enkelte av dem bidrar ved sitt verv og stilling med store økonomiske overføringer til religioner og trossamfunn som bryter radikalt med §2, vår kristne og humanistiske arv. At kirker og kristne bygg blir omgjort til moskeer er kjempetragisk i seg selv i et land som har ordlyden vi har i § 2, men at vi har politikkere som bidrar, og bevilger millionbeløp til dette er så hinsides at det finnes ikke ord! Å ennå verre er det at politikkere, fra noe de selv hevder er et Kristelig Folkeparti, sitter og innvilger støtte til omdannelse av våre kristelige bygg og heier på disse overføringene.

Nå må vi alle bidra med å få byttet ut minst 95% av alle politikerne som i dag klorer seg fast i stortinget, før vårt land er ugjenkjennelig og omdannet til noe som ligner på nasjoner vi har tatt sterkt avstand fra for få år siden..

Det virker som om vårt land er utømmelig for penger å midler når det gjeler alt som er unorsk eller kommer den Norske befolkningen til gode, vi sender ut mange titalls milliarder hvert eneste år til all verdens tvilsomme prosjekter verden over, som for eksempel India, et land som bruker masse penger på romfart og forskning, mens befolkningen sulter, Vi yter bistand til Kina, Kina har verdens rasket økende økonomi, men her hjemme, altså i Norge blir gamle mennesker, mennesker som trofast har jobbet og slitt for å bygge landet blir tvangs flyttet fra sine rom på gamlehjemmet inn på felles rom med menneske di egentlig ikke kjenner. Vi har vist så dårlig råd og lite penger at livsfarlige veistrekninger som mange tusen mennesker er tvunget til å benytte hver eneste dag, flere ganger daglig, til og fra jobb, til bog fra barnehage og skole, livsfarlige veistrekninger som er ekstremt rasutsatt, slikt blir utsatt gang på gang på gang på gang, grunnet pengemangel..

Nei folkens nå er det på tide å få endringer. Endringer som syntes og som virker og har betydning for vårt eget folk og vårt eget land.

Nå bør alle tenke seg om, er vi tjent med å ha stortinget fult av yrkespolitikere som aldri har sett ei stemplingsklokke, aldri har vært møkkete på henda, aldri har måttet svette for lønna si, og som ikke har erfaring fra ett normal liv i samfunnet, beslutningene som tas gjenspeiler svært ofte det.

Jeg henstiller dere alle der ute, til å være med på å bidra til at endringer kan komme. Et godt sted å begynne er at dere støtter opp om nye partier, det gjøres ved at dere signer på underskriftsskjema for at disse skal bli godkjent i partiregisteret. Om du er enig i poletikken eller ikke, vær litt raus om du ikke er totalt uenig da. Vi trenger endringer, vi må få inn ny tankegang og erfaring på tinget. Det finnes mye fornuft og gode løsninger i programmene til partier som vil etablere seg, Mange har mye til felles politisk og kan sikkert finne sammen, men bidra til at de får muligheten, bidra til at nye dyktige fornuftige vanlige mennesker får en reel mulighet. Landet trenger deg og din støtte for å kunne få til endringer

Det kommer digitale underskriftsskjemaer 1.okt, men da har vi bare 60 dager til å skaffe 5000 genuine underskrifter for at vi skal bli registrert og godkjent i partiregisteret i Brønnøysund. De som skriver under må være fylt 18 år  og være norsk statsborger. Vi vil utgjøre en forskjell og vi skal endre sammensettingen på Stortinget!! (red anm)

Ønsker du å være med oss meld deg inn i organisasjonen og bli automatisk partimedlem når vi godkjennes!!

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk