©All rights reserved PFF

Pensjon

01.05.2020

Pensjonsreformen har nye regler for å tjene opp pensjon gjennom yrkeslivet. De angår bare de som er født i 1954 og senere. Alle som er født fra og med 1954 og til og med 1962 vil få beregnet alderspensjon etter både gamle og nye opptjeningsregler. For de fleste i samfunnet betyr dette en alvorlig inngripen i privat økonomi og føles urettferdig. Vi ønsker å skrote hele pensjonsreformen.

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er en ytelsespensjon som utgjør 66 prosent av sluttlønnen din i samlet pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon. Dette gjelder før levealdersjustering og når du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen. Dette kalles ofte for bruttopensjon. For å beregne netto tjenestepensjon må alderspensjon fra folketrygden trekkes fra. Men det er ikke faktisk folketrygd som trekkes fra, men en beregnet folketrygd. Denne beregningen kalles for samordning. Vi mener at denne ordningen er sterkt urettferdig og vil ha den kansellert. De trygdede har krav på sin pensjon om en er gift, har samboer eller ei. Vi ønsker ingen forskjellsbehandling.

Lurer du på hva du får å leve av når du slutter å jobbe? Ditt pensjonstall er en pensjonskalkulator som samler det du får fra folketrygden, fra stedene du har jobbet og det du eventuelt sparer til pensjon på egenhånd. Folketrygden er grunnmuren i det norske velferdssystemet og skal sikre at alle får en pensjon den dagen man slutter å jobbe. Aller helst skal den også sikre en pensjon som står i forhold til den inntekten man har hatt gjennom et langt arbeidsliv. For å sikre de som ikke har hatt inntekt, har folketrygden en minstepensjon. Inntekten må du skatte av og som minstepensjonist skatter du ikke mye (avhengig av fradragene dine). Vi ønsker likevel en utredning av systemet for å kunne senke skattetrykket på de som har lite fra før.

Indeksering av den årlige løpende justeringen av pensjonene for å ta hensyn til pris- og lønnsveksten i samfunnet er en anne sak vi finner sosialt urettferdig. Justeringen skal fra 2011 skje ved at den årlige pensjonen oppjusteres med lønnsveksten minus 0,75 prosentenheter. Pensjonister skal altså få 0.75 % mindre enn lønnstakere i lønningsposen, bare fordi vi har klart oss til pensjonsalder? Vi vil fjerne dette!!

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er en ytelsespensjon som utgjør 66 prosent av sluttlønnen din i samlet pensjon. Vi vil øke denne satsen til 70%.

Levealdersjusteringen innebærer at den årlige pensjonen ved en gitt avgangsalder vil bli litt lavere for hvert nytt årskull, dersom levealderen fortsetter å øke. Bakgrunnen for dette er at hvert kull av pensjonister lever stadig lenger, og at antall pensjonister derfor øker i forhold til antall yrkesaktive. Levealdersjusteringen innebærer at den årlige pensjonen ved en gitt avgangsalder vil bli litt lavere for hvert nytt årskull, dersom levealderen fortsetter å øke.Dette er en automatisk innebygd kuttemekanisme som skal dempe pensjonsutgiftene over tid hvis levealderen fortsetter å øke. Vi vil, sammen med pensjonsreformen 2011 skrote denne løsningen.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk