©All rights reserved PFF

Oppdrettsanlegg

16.04.2020

Oppdrettsanlegg skal i lukkede anlegg og eller på land og nullutslipp kreves.

Vi begrunner dette med bl.a. at store rekreasjons og fritidsarealer er tatt fra allmenheten og at mange fjordarmer er stengt for folk. Svært få inntekter, i forhold til omsetning, tilkommer kommuner som har disse anleggene. I hovedsak bare skatteinntekter fra arbeidsfolkene. Vi må uansett få en annen form for beskatning og plassere anleggene på en bedre måte i forhold til allmennheten.

Dagens anlegg forurenser i stor grad fjorden og miljøet rundt med overforing, medisinering og avlusing. Store rømninger skjer stadig og rømt oppdrettslaks forurenser elvene våre med gener. Vi er redd for fremtiden ti villaksen og det er overordnet oppdrettsfisk. Vi vet også at for-industrien nå bruker plantebasert for til en fisk som er et rovdyr i utgangspunktet. Mye av foret har høye verdier av plantevernmidler som vi ikke kan godta blir overført til menneskeføde. (Eu har høynet de lovlige verdiene av dioksiner i ferdig produktet for å tilfredsstille produsentene). På grunn av høyt innslag av plante-for forsvinner Omega 3 over til Omega 6 som ikke kan sies å være gunstig for mennesker.

Områdene rund og under Oppdrettsfasiliteter er overbelastet med kjemikalier fra avlusing med peroksider og er en stor fare for skalldyrbestanden vår. Store mengder laks i systemet gir store mengder lakselus som først og fremst dreper utgående smolt fra elvene våre og sjøørreten i fjordsystemene våre. Under anleggene ligger det tonnevis med avfall og møkk etter industrien. Regjeringen vil ha en femdobling av produksjonen og det tilsvarer kloakk fra rundt 60 millioner mennesker. Alle andre må rense sine utslipp og det krever vi av oppdrettsindustrien. Eneste alternativ er landbasert produksjon med full kontroll på utslipp og rensing.


Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk