©All rights reserved PFF

Olje og Gass

23.04.2020

Det er mange ressurser som ikke er funnet ennå. Vi må se langsiktig. Ressursene kommer ikke av seg selv. Det må letes opp og produseres. Det viktige er å jobbe langsiktig og se på mulighetene, bare leting vil åpne for det.

Oljedirektoratets budskap er tredelt: Høy leteaktivitet de siste ti årene har tilført samfunnet svært store verdier. Fortsatt høy leteaktivitet må til om produksjonen skal opprettholdes etter 2025, og de totale ressursene - det inkluderer også det som ikke er funnet ennå , dette gir grunnlag for produksjon i flere tiår framover. Norge skal fremdeles være en Olje og Gassnasjon. Om vi trekker oss ut og reduserer vår produksjon er det flere store aktører som vil overta nødvendige markeder for omsetning av oljen vi kunne ha solgt.

Vi mener det er viktig for Norge og utnytte de resursene vi har, også på egen sokkel. Dette medfører selvsagt streng kontroll på alle nivåer slik at miljøet blir mest mulig uten belastninger. Derfor ønsker vi åpning av felt for utvinning utenfor Vestland Fylke. Det må også åpnes forsiktig for leting etter nye forekomster utenfor Lofoten og Vesterålen. Disse områdene er svært viktige for norsk fiskeri og må derfor gjennom en nøye konsekvensutredning der alle interessenter får uttale seg og vektlegges. Dette er et viktig matfat og derfor må alt legges på bordet av mulig skadevirkninger og annet.

Nytt leteareal er helt avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskapning og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk