©All rights reserved PFF

Matproduksjon

24.04.2020

Byene blir større og større, og befolkningen øker. Det er behov for mer plass og vi bygger ut landet, Infrastruktur skal på plass på alle nivåer fra handlesenter til renseanlegg. Veier bygges ut og vi krever stadig bedre komfort. Underveis er det veldig lett og overse viktige saker, fordi ting skjer i det små. Vi mener derfor at matjord må brukes til dyrking av mat til dyr og mennesker. Om det er konflikt i planlegging av vei og/eller annen infrastruktur og bygg, må disse vike. Matjord er viktig, og vi må prøve å produsere nok mat i Norge til at vi kan klare oss i krisetider. Matberedskap er viktig, og kriselager må opprettes.

Kjøttproduksjon er en viktig del av norsk landbruk og av beiting av kulturlandskapet vårt er nødvendig for landskapet vårt. Å prøve å stoppe norsk kjøttproduksjon og tvinge folk over på annet kosthold, er et brudd på en rett vi har til å spise et vi vil. Vi vil ikke akseptere angrep på norsk landbruksproduksjon med bakgrunn i falske klimapåstander.

Norsk oppdrettsindustri lager ca. 14.millioner måltider pr, dag. Sannsynligheten for at forproduksjonen fjerner tilsvarende måltider fra naturen er stor. Vi mener at oppdrettsfisk eventyret må evalueres ut i fra andre kriterier enn omsetning og inntjening. Industrien forurenser havbunnen med kloakk tilsvarende 60 millioner innbyggere og det uten rensing. Alle utslipp i Norge er pålagt rensing, men ikke denne næringen.

Vi krever næringen landbasert om den skal fortsette og det er eneste måten å få den bærekraftig. Reglene for utdeling og fornying av konsesjoner må innrettes etter landbaserte anlegg som tar vare på avfall/forreste og medikamentoverskudd og renser kloakken til effektivt bruk. Vi krever bærekraft!!


Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk