©All rights reserved PFF

Kommuner

21.04.2020

En kommunesammenslåing innebærer komplekse og tidkrevende prosesser. Det er mange faktorer som har betydning for hvor godt sammenslåingsprosessen og overgangen til en ny kommune fungerer. Hvordan en slik prosess gjøres vet ingen, men erfaring og lærdom fra denne og tidligere frivillige sammenslåingsprosesser kan legges til grunn.

I mange nye storkommuner har innbyggere fått inntrykk av at prosessen har påført dem ulemper og at kommunesenteret har blitt for langt unna mange brukere. Politisk er det også store avstander og mange problemer. Geografiske skiller gjør sammenslåingen vanskelig for enkelte innbyggere.

Vi ønsker derfor å reversere kommunesammenslåinger der kommunene ønsker det selv.


Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk