©All rights reserved PFF

Forsvaret

01.05.2020

Vi vil gi Forsvaret forutsigbarhet.. Målet er å flytte en styrket hærstyrker tilbake til Finnmark. Vi vil sette i stand det militære utstyret vi har ved økte bevillinger og bygge opp reservelagre. Vi vil kjøpe inn nye våpensystemer og endre den norske offisers ordningen.

Norge bruker 1,8 prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt) på Forsvaret, som er 0,2 prosentpoeng lavere enn NATOs mål om 2 prosent av BNP. Vi ønsker å oppfylle NATO sitt krav til Norge og øke til minst 2.0 % Dette utgjør pluss - minus 10 mrd.

Vi må ha kapasitet til å sertifisere nytt personell til de ulike våpensystemene. Når vi nå fått i gang det må vi begynne å bygge opp med personellressurser. Dette skjer ved endrede rutiner for innkalling av ungdom til militærtjeneste og gjøre den obligatorisk til minimum 12 måneder. En styrking av forsvarsevnen krever at man kommer i gang med en oppbemanning av Forsvaret.

Vi ønsker at flere av tjenesten i forsvaret generelt skal under offentlig anbud og ikke privatiseres. Vi vil ikke at offentliggjøringen kan hjelpe fremmede etterretningstjenester og terrorister. Det er ikke det vi mener, men at alle innkjøp og ervervelser skal gå gjennom offentlig forvaltning og ikke havne hos det private, noe som svekker forsvarets evne til å forsvare landet vårt.

Vi ønsker å opprioritere høyt sivilt-militært samarbeid innenfor rammen av totalforsvarskonseptet. Den internasjonale sikkerhetssituasjonen er blitt mer krevende og stiller dermed økte krav til et godt sivilt-militært samarbeid. Samfunnets grunnleggende krisehåndteringsevne og Forsvarets kapasitet skal til sammen utgjøre den motstandskraften som er nødvendig for å kunne møte alle slags trusler mot det norske samfunnet. Det omfatter altså sivil støtte til Forsvaret og Forsvarets støtte til det sivile samfunnet.

Når vi snakker om «mer makt til generalene» er det først og fremst med tanke på alt forsvaret krever. De militære toppsjefene har en mye bedre innsikt i behov og utstyr enn politikere har muligheten til å ha. Vi vil at militære synspunkter må legges mer til grunn for innkjøp av militært materiell enn i dag. Politikeren skal være siste bevillingsmyndighet, men «generalene» må fremlegge behov og krav for innkjøpene som ikke skal overkjøres politisk.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk