©All rights reserved PFF

Egenandeler

30.04.2020

Vi vil endre regelverket for egenandelen på frikort for helsetjenester.

Vi vil at egenandelen skal innbefatte forbruksmateriell som behandler må bruke ved enhver behandling. Vi vil også at behandling hos fysioterapeut, tannbehandler, rehabiliteringsinstitusjoner skal inngå i egenandelstak 1.

Vi vil også at reiser til behandling i utlandet skal inn i ordningen dersom dette blir rekvirert fra norsk lege eller behandler. Dersom behandlingen velges frivillig av pasienten bortfaller retten til refusjon som en hovedregel, men kan søke om refusjon ved særdeles spesielle tilfeller fra Helsfo..

Eksempel

Hva som er særdeles spesielle tilfeller kan eksempelvis være: At helseplagene er massive men ikke livstruende og at ventetiden på behandling som kan gis i Norge overgår en normal ventetid.


Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk