©All rights reserved PFF

Bompenger

16.04.2020

Vi ønsker å fjerne mesteparten av alle bomveier i Norge, men det er rom for et lite unntak; Store nye hoved ferdselsårer kan, om ikke prosjektet  blir igangsatt uten avgiftsinnkreving, benytte dette som en løsning. Kravet vårt er at alle inntekter uavkortet går til nedskriving av gjelden på veistykket og minst mulig til administrasjon av bomselskaper. Vårt forslag er at alle bomselskaper skal være digitaliserte og under sterk økonomisk kontroll. Ingen private interessegrupper skal tjene på drift av offentlige veisystemer.

Dette fører til at byutviklingspakker fjernes, da disse brukes til å finansiere andre saker enn veiutvikling. Kollektiv trafikk og andre nødvendige investeringer må finansieres på annen måte enn «byutviklingspakker». Bommer i by skal bare brukes til nødvendig utvikling av nye veier som må ha avgiftsinntekter for realisering.

Vi ønsker å bruke inntekter fra oljefondet og halve bistandsbudsjettet, for å utbetale/nedbetale eksisterende bommer. Dette må gjøres over en Stortingsperiode. På sikt bør det være mulig å implementer alle resterende bomveier og fjerne alle bommer. Også på nyere prosjekter. 

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk