©All rights reserved PFF

Bolig

15.04.2020

Vi ønsker å bygge flere og rimeligere studentboliger og prioritere for nye utbygginger til overkommelige priser.

Den Sosial boligpolitikk ønsker vi å heve slik at flere får muligheter til å bo i egen bolig med rimelige lån. Vi prioriterer førstegangskjøperen innen for visse kriterier
Vi vi fjerne eiendomsskatten på hovedbolig over 5år. Vi opplever eiendomsskatt som en skat på penger man alt har investert. 

Formueskatten skal vi ha en nærmere vurdering av, men den ønskes redusert og reduksjonen er over en stortingsperiode

Arveavgiften bør ikke gjeninnføres da vi ønsker reduksjon i alle skatter og avgifter. Det må heller sees på muligheten for beskatning på sluttlinjen slik at bedrifter ikke må selge unna driftsmidler/lager for å tilfredsstille kemneren.

15 % egenandelen for å få boliglån minskes eller fjernes Her ønsker vi å se på andre kapitalformer som egeninnsats og tomt, slik løsningen var før. Likevel tror vi at en viss kapitalbase bør ligge i bunn og tenker 5 %.

Vi ønsker nettleien lik over hele landet og ser gjerne at et overordnet system overtar ansvaret for nettet: Da vil det bli enklere å skifte selskap ut i fra pris og kundene vil få større forutsigbarhet, Vi vil også kreve strømpriser for hva det koster å bygge ut ny kraft og vi må kunne kreve Norsk vannkraft i strømboksen vår.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk