©All rights reserved PFF

Bil og tungtransport

22.04.2020

Pr. i dag er ulike motorvognvarianter skattet og avgiftsbelagt ulikt. Vi ønsker at alle nye personkjøretøy må ha samme «rettigheter» og beskattes likt. Om e-bilene er momsfrie i dag ønsker vi, ved kjøp av ny bensin- eller dieselbil at momsen må være lik for disse bilene som el-bil. Det er litt urealistisk at alle avgifter fjernes helt så vært forslag er at alle biler, el-bil, bensinbil og dieselbil blir momsbelagt med 12.5%. Dette gir friheten til å velge hva du ønsker å kjøre. Dette gjøres fordi utslippsnivåene på nyere motorer er like omtrent det samme som på el-biler.

Vi vil ha klare regler for kjøring i kollektivfelt. Der skal bare kollektivtrafikk kjøre og det vil si buss og annen registrert kollektiv rutetransport. Dette ønskes på bakgrunn av økende bruk av feltet for privat ferdsel. Noe som skaper problemer for rutegående trafikk og deres punktlighet.

Vi ønsker også innskjerping av utenlandske vogntog som ferdes og driver kabotasje i Norge. Egne kurs må gjennomføres for utenlandske bilførere som vil kjøre i Norge og kontroller over hviletidsbestemmelsene innskjerpes. Transportselskap som ikke innfrir norsk lovverk må la andre frakte videre fra vår grense og innover i vårt langstrakte land.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk