©All rights reserved PFF

Barn og Ungdom

30.04.2020

I år ble barnetrygden økt for alle barn fra 970 kroner til 1054 kroner. Vi ønsker å heve denne ytterligger med 10 %.

Det er i dag opp til kommunene selv om de velger å inkludere barnetrygd som en del av mottakers inntektsgrunnlag ved beregning av utbetaling av sosialhjelp. Dette faller vekk og lik sats for barnetrygd gjelder for denne gruppen uten fradrag.

Dårlig eller manglende mat gir uro og lav energi i klassen. Riktig mat kan bidra til at barna våre lærer mer og får de beste forutsetningene for å klare seg videre i livet. Gratis skolemat kan være blant de viktigste tiltakene for folkehelse og sosial utjevning og derfor ønsker vi å innføre det fra 1. til 10 klasse.

Vi ønsker å følge opp barnekonvensjonen og at alle barn har rett til å få en opplæring som gjør at de kan nå sitt fulle potensial (barnekonvensjonen). Det betyr at den vanlige undervisningen skal være tilrettelagt på en måte som møter forskjellige elevers behov. Og denne delen styrkes.

Uteundervisning, utvidet klasserom, feltarbeid, bedriftsbesøk og museumsbesøk er bare noen få ord som beskriver skoleundervisning utenfor klasserommet. Å forstå dreier seg om å mestre og se sammenhenger, noe man kan lære bort til andre, noe man kan ta i bruk. Men hvordan oppnår man forståelse? Tenk selv på hva du forstår godt og hvordan du kom fram til forståelse. Dette gjøres med mer uteundervisning der barna får ta og føle og se... vi vil at dette legges opp til i praksis...

Vi ønsker en spesiell satsing og styrking av barnepsykiatrien som en forebyggende faktor for sykdom og problemer i skole og hverdag.

Mer fokus og bevillinger bør tilføres frivillig arbeid som speider, musikkorps, 4H og andre tiltak for fremme av barns hverdag.

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk