©All rights reserved PFF

Alkohol, Taxfree og avgifter

05.05.2020

I 2017 tildelte Medietilsynet 313 millioner kroner i produksjonstilskudd til 157 aviser. Nær 11 millioner kroner ble fordelt til tre nasjonale ukemedier, mens de 148 øvrige avisene mottar på 302 millioner kroner. NRK mottar over 6,4 milliarder kroner støtte via statsbudsjettet etter at NRK-lisensen ble avviklet som finansieringsform.

Pressestøtte gis til medium som har som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten og inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Dessuten må avisen ha redaktør, ta betaling og selge minst halvparten av opplag gjennom abonnement. Tilskudd gis ikke til aviser som har som hovedformål å drive reklame eller markedsføring eller som i all hovedsak inneholder stoff om ett eller noen få samfunnsområder, eller som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller etnisk bakgrunn

Vi reagerer på at NRK som en statlig institusjon får støtte som i utgangspunktet var tenkt for papirmedia og da tenker vi aviser og ønsker alle avgifter som vedrører direktelisensiering og på skatteseddelen fjernet. NRK må finne seg i å være en aktør på like linje med alle andre i bransjen. Vi vil fjerne tilleggsskatten og vil heller ikke ha tilbake NRK lisensen.

Taxfree kvotene ønsker vi å heve til Europeisk standard som er høyere enn våre taxfreekvoter. Vi ønsker også endringer i tollgrensene ved kjøp fra utlandet med inntil kr.500.

Sukkeravgiften er en avgift som har virket mot sin hensikt og den vil vi annullere

Flyseteavgiften som var en hestehandel mellom partier som ikke burde være i samme regjering ønsker vi fjernet. Flyselskapene lider under denne avgiften, det gjør noe med prisnivået og den er unødvendig i en verden der andre parametere må legges til

Vår fb-side:https://www.facebook.com/partietforfolk