Velkommen til Partiet For Folk 


Vi er "Partiet for Folk" av folk. Vi ønsker å gjøre det enklere for folk flest å rekke frem til våre folkevalgte og vi ønsker at de folkevalgte må rådføre seg med folket. Uten dette vil ikke demokratiet fungere optimalt. Vi vil ut av EØS. Vi mener EU er det største hinderet for internasjonal handel sammen med TISA/TTIP. Vi ønsker kontroll på grensene våre og styrke forsvaret og politiet for folks trygghet. Vi ønsker økt utbygging av norsk infrastruktur som vei og jernbane. Utbygging av skoleverket og gamle- og sykehjem. Vi ønsker å ta vare på folket. Vi er lei av sentraliseringen som Stortinget pr.dags dato påfører landet. Vekk med globalistene. Vi ønsker styrking av bygdene og grisgrendte strøk og gjøre byene bedre å leve i. Vi vil øke pensjonen fra 66% til 70% og fjerne samordningsregelen mellom ektepar og samboende eldre. Vi vil styrke rettighetene til uføre og de som har det vanskelig på grunn av blant annet regjeringers krav om høykompetanse for å få seg jobb. Vi ønsker alle i arbeid... vi vil mye!!

 Går det som vi vil etablerer vi oss, men vi trenger 5000 fysiske underskrifter for å bli registrert i partiregisteret, ellers får vi ikke delta i stortingsvalget 2021. Vi trenger alle underskrifter vi kan få og det er muligheten for oss å komme videre du gir oss, ikke politisk støtte eller medlemskap...

 Kontakt oss gjerne!! Kontakt oss på E-post: partietforfolk@Outlook.com eller på PM !! Underskriftsskjema for å hjelpe oss med underskrifter finner du  ved siden av i de gule "blokkene". 


Meld deg inn her!! 

Kontingent kr. 200,- pr år (for de første 100). ordinær kontigent kr.300,- og kr.150,-

Medlemskap betales til vår konto 3207.31.95763

Pensjonister over 65 år og uføretrygdede kr. 75,- pr år (for de første 100 og tibudet gjelder første årets medlemskap fra innmeldingsdato ).

Partiet for Folk

Postboks 128, 4239 SAND
post-pff@outlook.com
(+47) xxx xx xxx (kommer)

 

Begge filene under er skjema for underskriftskampansjenDen øverse er Word og den andre er .pdf-fil. Begge er  like!!